Συντήρηση Ανελκυστήρων

 
 
Στην Hellas Elevator στην Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνουμε την συντήρηση κάθε είδους εγκατεστημένου ανελκυστήρα. Το τεχνικό προσωπικό μας έχει την γνώση και την εμπειρία τόσο για την πραγματοποίηση των τακτικών συντηρήσεων, όσο και την έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κύριο μέλημα της Hellas Elevator στην Θεσσαλονίκη, είναι η ασφάλεια και η αδιάλειπτη λειτουργία του ανελκυστήρα σας.
Το οικονομικό πρόγραμμα συντήρησης ανελκυστήρων είναι σχεδιασμένο στης ανάγκες και δυνατότητες του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.
 
 
 
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 
 
 • Επίβλεψη κινητήριου μηχανισμού .
 • Έλεγχος φθοράς συρματόσκοινων .
 • Λίπανση εξαρτημάτων .
 • Ρύθμιση των μηχανοκίνητων εξαρτημάτων .
 • Συντήρηση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την επιμήκυνση του λειτουργικού χρόνου ζωής τους .
 • Έλεγχος και ρύθμιση εξαρτημάτων θυρών θαλάμου και φρεατίου .
 • Καθαρισμός πυθμένα –μηχανοστασίου –οροφής θαλάμου .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Άμεση εξυπηρέτηση και αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών .
 • Δωρεάν επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης .
 • Δωρεάν αναλώσιμα συντήρησης όπως λάμπες –λάδια λίπανσης.
 • Δωρεάν ασφάλιση του ανελκυστήρα, που καλύπτει τους ενοικιαστές ,επισκέπτες ,πελάτες ,το διαχειριστή ,θυρωρό, τους διαφόρους συνιδιοκτήτες ,τα μελή των οικογενειών τους καθώς και τα πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία τους και το προσωπικό συντήρησης .